# İşimisev (m) iyorum: Banka Sektöründe Çalışanların Online Yorumları Üzerine Bir İçerik Analizi


TATAR B., MÜCELDİLİ B., ERDİL O.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)