The impact of cooperative unmanned aerial vehicles communication under Nakagami-m fading channel


Karabulut M. A., Shah A. F. M. S.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.38, no.4, pp.2095-2106, 2023 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

Bu çalışmada, insansız hava araçları (unmanned aerial vehicles, UAV) için işbirlikli iletim ortam erişim kontrolü (cooperative transmission medium access conrol, CT-MAC) protokolünün Nakagami-m kanal sönümlemesi üzerine performansı araştırılmıştır. Önerilen protokol, verimi artırmak için esas olarak doğrudan iletim (DT) ve işbirlikli iletim (CT) modlarını içermektedir. Ayrıca, uygun bir veri iletim modunu seçmek ve optimal röleyi seçmek için algoritma tanımlanmaktadır. Yalnızca doğrudan iletişim için özel olarak tasarlanmış IEEE 802.11 standartlarında tanımlanan mekanizma, işbirlikli iletişim için uygun değildir. Bu nedenle, yeni kontrol paketleri kullanılır ve mevcut kontrol paketi formatı, işbirliğine dayalı iletişimi desteklemek üzere değiştirilmiştir. Önerilen CT-MAC protokolünün performans analizini gerçekleştirmek için, doymamış Markov Zinciri modeline dayanan bir analitik model simülasyonla türetilip ve doğrulanmıştır. Benzetim sonuçları, önerilen protokolün sistem verimini en üst düzeye çıkardığını göstermektedir.