Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Toplumsal Kimlik Olgusu


Tuncel G., İçen M. , Yılan S. S.

II. Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS-2), İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey