Structure of 1 4 bıs methylsulfanyl naphthalene Turkısh Physıcal Socıety


ÇAKMAK O. , ÇELİK İ., Akkurt M., ŞENOCAK A., Granda S.

26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24 - 27 Eylül 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri