Anod Fırını Curuflarının Değerlendirilmesi


SARIDEDE M. N. , Çizmecioğlu Z.

8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 01 Haziran 1995