Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması


Creative Commons License

Erduman A., Durusu A., Kekezoğlu B.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.13, pp.112-117, 2018 (Peer-Reviewed Journal)