Farklı Tane Boyutlarındaki Borjips Atığının Yapısal Olarak İncelenmesi


PİŞKİN S.

Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-6, 01 Eylül 2004