Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Fırsat Eşitliği Bağlamında Öğrenci ve Veli Görüşleri


ALCI B., GÜRÜLTÜ E.

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.24, pp.125-154, 2020 (Peer-Reviewed Journal)