Determining Professional Learning Needs Of School Principals


Gündüz Y., Balyer A.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.4, no.2, pp.230-246, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
  • Journal Indexes: Education Abstracts, ERIC (Education Resources Information Center), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.230-246
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı, müdürlerin mesleklerini yürütürken ihtiyaç duydukları öğrenme ihtiyaçlarını belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Asya yakasında bulunan ilk ve ortaöğretimde çalışan okul müdürleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise evrenden “rastlantısal örneklem” yöntemi ile seçilen Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde görev yapan 185 ilk ve ortaöğretim müdürü oluşturmaktadır. Araştırma nicel bir araştırma olup, veriler Kajs, Decman, Cox, Wilman ve Ramon (2002) tarafından geliştirilen 31maddelik bir liste ile toplanmıştır. Listeyle elde edilen veriler, frekans, yüzde, Mann Whitney “U” testi, Kruskal wallis testi ile çözümlenmiştir. Müdürlerin Liste’de belirtilen öğrenme ihtiyaçlarına ilişkin maddelere katılımları genel olarak “yüksek” ve “orta” düzeyde olmuştur. Müdürler, görevlerine ilişkin, orta ve yüksek düzeyde öğrenme ihtiyacı içinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Müdürlerin öğrenme ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri arasında, cinsiyet, kıdem, eğitim ve okul türü değişkenine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.