Kireç Üretiminde Petrokok Yanması Sonucunda Açığa Çıkan SO2 nin Üretilen Kireçle Tutulması


DİNÇER S.

KİMYA 93 Sempozyumu (Trabzon), 01 Eylül 1993

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri