Feedback linearization of piecewise linear systems


Çamlıbel M. K. , Çamlıbel M. K.

16th IFAC World Congress on Automatic Control, 01 Temmuz 2005

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri