Mail Art Activities As Cultural Correlation Platforms in Turkey


Creative Commons License

Boyraz B.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-19, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

20th century is a remarkable period not only with its political and social developments, but also with great advances seen in the communication technologies. Developments in the communication instruments during this century in terms of quality and quantity surely introduced so many amenities to the daily life. And same thrust is carried along to the 21st century. Now that human beings have an enormous network and digital infrastructure for communications, a wide variety of options are offered to enhance his existing conditions of contact. Although old fashioned letters and telegrams still exist, they merged into the background by the derivative instruments, including specifically online services. Nowadays communicating by mail seems only nostalgic. But it is different for the plastic arts because more and more people are attending to the activities organized for the movement known as mail art. This research will focus on cultural correlation and mail art activities that offer opportunities in this area. These activities are examined from the aspect of process and execution, coupled with literature scans. Besides that exemplary activities are analyzed based on visual archive data and potential gains to be derived in Turkey from the initiatives toward mail art are evaluated.

20. Yüzyıl sadece politik ve toplumsal gelişmeleriyle değil iletişim teknolojilerindeki atılımlarıyla da dikkat çekici bir dönemdir. Haberleşme enstrümanlarının bu yüzyıl içinde nitelik ve nicelik yönlerinden ilerleme kaydetmesi gündelik yaşam için kolaylıklar sağlamıştır. Aynı ivme 21. Yüzyıla da taşınmıştır. Artık iletişim için son derece yaygın bir ağa ve dijital alt yapıya sahip olan günümüz insanının, mevcut irtibat koşullarını iyileştirmek için pek çok seçeneği bulunmaktadır. Mektuplar ve telgraflar varlıklarını sürdürse de türevi araçları en başta internet ortamının sunduğu hizmetler geri plana itmiştir. Bugün posta yoluyla iletişim nostaljik bir seçenek gibi görünmektedir. Fakat plastik sanatlar için durum farklıdır. Zira posta sanatı olarak bilinen harekete hitap eden etkinliklere katılım hız kesmeden devam etmektedir. Araştırma dâhilinde kültürel etkileşim konusuna ve bu konuda fırsatlar sunan posta sanatı etkinliklerine odaklanılmıştır. Mevzu bahis etkinlikler literatür taraması eşliğinde usul ve yürütme yönlerinden incelenmiştir. Ayrıca arşiv görselleri ile etkinlik örnekleri etüt edilmiş ve posta sanatına yönelik girişimlerin Türkiye adına olası kazanımları değerlendirilmiştir