İNSAN KAYNAKLI ATIK MADDELERİN LEİSHMANİAL BİYOMASIN ELDE EDİLMESİNDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ


ÖZTEL O. N. , BAĞIROVA M., ELÇİÇEK S., ÇAKIR KOÇ R. , ALLAHVERDIYEV A.

4. ULUSAL BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey