İNSAN KAYNAKLI ATIK MADDELERİN LEİSHMANİAL BİYOMASIN ELDE EDİLMESİNDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ


ÖZTEL O. N. , BAĞIROVA M., ELÇİÇEK S., ÇAKIR KOÇ R. , ALLAHVERDIYEV A.

4. ULUSAL BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2008

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye