Production of Fatty Acid Ethyl Esters from Rice Bran Oil


YÜCEL S. , Türkay S.

AIChE 2002 Annual Meeting, Indianapolis, USA, 01 Aralık 2002

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri