Bulgarcanın Ağızlarında Türkçenin Ağızlarına Ait Sözvarlığı


Ölmez Z.

Türk Dilleri Araştırmaları, Festschrift in Honor of TalatTekin, vol.18, pp.323-332, 2008 (Peer-Reviewed Journal)