Geçici (Ephemeral) Takımlarda Amacın Açıklığı, Hızlı Bilgi Yayılımı Ve Takım Performansı Arasındaki İlişkiler


AKGÜN A. E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.3, pp.1-15, 2004 (Scopus)