Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Gerçekleştirilebilirliği Açısından, Sektörlerin Elverişlilik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma


AYDEMİR M., Başaran B.

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.23, pp.97-113, 2004 (Peer-Reviewed Journal)