Örgütsel alanın dönüşümü ve örgüt yapılarına etkisi Türkiye de televizyon işletmeler


ERDOĞMUŞ N. , KOÇER S.

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye