Örgütsel alanın dönüşümü ve örgüt yapılarına etkisi Türkiye de televizyon işletmeler


ERDOĞMUŞ N., KOÇER S.

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 21 - 23 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: No