İstanbul’un Fethinden Sonra: Osmanlıların Kazanımları ve Katoliklerin Tepkisi


ŞAHİN M.

S. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.17, 2004 (Peer-Reviewed Journal)