Kayaçlarda Sm/Nd Oranının ICP-MS (Kütle Spektrometresi) ile Doğrudan ve Kolon Ayırımı ile Tayini


USTAÖMER P. A. , Acarkan S., Bekdemir N., Albayrak S.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 01 Haziran 2004

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri