Aerobik Membran Biyoreaktörlerin Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtım ve Filtrasyon Performanslarının Karşılaştırılması


Şahinkaya E., Yurtsever A., Uçar D., ÇINAR Ö. , Aktaş Ö.

Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 01 Ekim 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri