Ali Şir Nevayi’nin Eserlerindeki Moğolca Sözcükler


Ölmez Z.

Türk Dilleri Araştırmaları, Festschrift für Henryk Jankowski anlaßlich seines 65. Geburstags, 65. Doğum Yılı Dolayısıyla Henryk Jankowski Armağanı, vol.26, no.2, pp.137-148, 2016 (Peer-Reviewed Journal)