Çağdaş Fotoğrafta Geç-Kapitalizmin Kente Yansımaları: Andreas Gursky’nin Fotografik Dili Üzerine Bir İnceleme


Akova D. N., Şahiner R.

Global Media Journal , vol.12, no.24, pp.53-72, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 24
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Global Media Journal
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.53-72
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

20. yüzyıl sonlarındaki postmodern dünyayı fotoğraflarına konu eden Andreas Gursky, çağdaş fotoğraf sanatının önemli temsilcilerinden biridir. Özellikle 1990’lardan 2000’lerin ortalarına dek ürettiği fotoğraflarının çoğunluğundaki ortak söylem düşünüldüğünde; ele aldığı konuları bağlamından koparmadan fotoğrafladığı ancak sonrasında fotoğrafladığı bu imgeler üzerinde dijital manipülasyon yöntemini kullandığı görülmektedir. Sonradan piksellere müdahale ederek fotoğraflardaki gerçeklik etkisini en küçük detaylara kadar gerçekten daha gerçek (hipergerçek) hale getirmektedir. Sanatçının fotoğraflarının yücelik etkisi yaratan büyük ölçekli baskılarla sergilenmesi ve hiper-gerçekliği yansıtan kusursuz keskinliği, izleyicinin bu görsellerle kurduğu ilişkiyi de temelden etkilemektedir. Fotoğraflar, yakın ve zorlayıcı etkisi ile izleyicide bir uzamda sıkışmışlık ve çaresizlik izlenimi bırakmaktadır. Gursky’nin yapıtları, yarattığı bu gerçeklik izlenimi ile, izleyicinin gündelik hayattaki rolünü sorgulamasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, Andreas Gursky’nin sanatsal anlatım dili; 1990 sonrası ürettiği fotoğraf çalışmalarında konu ettiği geç-kapitalizmin kente yansıması olarak değerlendirebilecek mekanları; apartman ve gökdelenleri, iş kulelerini, devasa sanayi tesislerini, depoları, fabrikaları betimlediği fotoğrafların estetik ve içerik bağlamında tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Andreas Gursky, fotoğraf, kent, geç-kapitalizm, yücelik olgusu