Hidroksialkilfenon Türevlerinin Yapılarının Yarı Ampirik Metotlarla Tayini


ÇINAR Z. H.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, p412, 19 Mayıs Üniversitesi, 31 Ağustos-4 Eylül, Samsun, 01 Eylül 1999