Manas Destanına Konu, Tip ve Motif Bakımından Umumi Bir Bakış


OKUYUCU C.

Manas Destanının 100. Yılı, Manas Destanı