İmge Bölütlemede Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı


KAHRAMAN N. , YILDIRIM T.

11. Sinyal İşleme ve Uygulamaları (SIU) Kurultayı, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye