İmge Bölütlemede Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı


KAHRAMAN N. , YILDIRIM T.

11. Sinyal İşleme ve Uygulamaları (SIU) Kurultayı, Turkey, 18 - 20 June 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey