Baca Gazındaki Karbondioksitin Kolemanitle Stabilizasyonu


Çopur M., ELÇİÇEK H.

9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 01 Haziran 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri