Çocuk Edebiyatında Yalınlık İlkesi


Creative Commons License

Taşdelen V.

Hece, ss.332-361, 2005 (Hakemsiz Dergi)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Hece
  • Sayfa Sayıları: ss.332-361

Özet

Çocuk edebiyatına temel karakterini kazandıran nitelik “çocukluk”tur. Çocukluk, bu türü hem biçim, hem de içerik olarak belirler. Bu belirleme, “basitlik” ve “içtenlik” olmak üzere başlıca iki şekilde karşılık bulur. Bu makalede, birbirini tamamlayan, bu nedenle de bir arada düşünülmeleri uygun olan bu iki nitelik, “yalınlık ilkesi” altında ele alınacak, çocuk edebiyatında biçimsel ve içeriksel yalınlığın ne olduğu sorusuna cevap aranacaktır.