Experimental investigation of the usability of waste brick material in the plant-mix base layer


KILIÇ B., BİÇER P.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.1, pp.65-77, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, waste brick (AT) was supplied to be used in the plant-mix type-1 base layer designed according to Turkey Highway Technical Specification 2013 and the usability of waste brick provided was compared experimental with the natural aggregate used in the plant-mix base layer and the specification limit values specified in the Turkey Highway Technical Specification 2013. For the waste brick material provided within the scope of the study, the base design was made according to Turkey Highway Technical Specification 2013. Samples were prepared in accordance with the base design gradation. In order to determine the physical properties on prepared samples; specific gravity test, water absorption test, Los Angeles abrasion test, flakiness index test, determination of clay lumps and friable particle ratio, freeze-thaw test, liquid limit and plastic limit test, methylene blue tests were performed. In addition, modified proctor and California bearing ratio tests were performed to determine the mechanical properties of the samples. The results of the tests have been compared with the limit values specified in Turkey Highway Technical Specification 2013 and the test results obtained from natural aggregate. As a result of the comparison, it was determined that the waste brick material is not suitable for use in the plant-mix base layer.
Bu çalışmada Karayolu Teknik Şartnamesi 2013’e göre tasarımı yapılan plent-miks tip-1 temel tabakasında kullanılmak üzere temin edilen atık tuğla (AT) malzemesinin, doğal agrega (DA) ve Karayolu Teknik Şartnamesi 2013’de plent-miks temel tabakası için belirtilen limitler ile karşılaştırılarak plent-miks temel tabakası için kullanılabilirliği deneysel olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında temin edilen atık tuğla malzemesi için Karayolu Teknik Şartnamesi 2013’e göre temel tasarımı yapılmıştır. Yapılan temel tasarım gradasyonuna uygun olarak numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler üzerinde fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için; özgül ağırlık deneyi, su emme deneyi, Los Angeles aşınma deneyi, yassılık indeksi deneyi, kil topakları ve dağılabilen dane oranı tayini, hava tesirine karşı dayanıklılık deneyi, likit limit ve plastik limit deneyi, metilen mavisi deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca numunelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için modifiye proktor ve CBR deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneylerin sonuçları Karayolu Teknik Şartnamesi 2013’de belirtilen limit değerleri ve doğal agregadan elde edilen deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda atık tuğla malzemesinin plent-miks temel tabakasında kullanımının uygun olmadığı belirlenmiştir.