Evaluation of the Energy Performance of an Office Building using the PV System on the Roof and the Facade as a Shading Device


Göksu A. U., Zorer Gedik G.

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.2, no.136, pp.2033-2042

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2033-2042
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the use of a PV system with the same surface area in a medium sized office building as a BAPV system and as a BIPV system by comparing the effect on the energy performance of the building. In this study, BAPV system is an active system on the roof of the building and BIPV system is an active and passive system as a shading device on the façade of the building. It is expected to increase the energy performance of the building by giving a secondary function on the building envelope of the same PV system. This integrated system, designed as both an active and a passive system, will be revealed as a potential result of joint engineering and engineering work. This integrated system is expected to be a solution to our future energy concerns. Within the scope of the study, the reference office building is designed. Then the PV system integrated with the shading element application on the front of the building and the PV system application on the roof of the building were performed. An energy plus based simulation program was used to evaluate the energy performance of the building.

Bu çalışmanın amacı, orta ölçekli bir ofis binasında aynı yüzey alanına sahip PV sistemin, binanın çatısında sadece aktif bir sistem olarak kullanılması ile binanın cephesinde pasif sistem olan gölgeleme elemanı olarak kullanılmasının binanın enerji performansına etkisinin karşılaştırılarak değerlendirilmesidir. Çalışmadan beklenen, aynı PV sisteme yapı kabuğunda ikincil bir işlev tanınarak binanın enerji performansının arttırılmasıdır. Hem aktif hem de pasif bir sistem olarak tasarlanan bu bütünleşik sistemin mimar ve mühendis ortak çalışması sonucunda, geleceğe yönelik enerji endişelerimiz altında, potansiyeli ortaya konulacaktır. Çalışma kapsamında, referans bir ofis binası tasarlanmış ardından gölgeleme elemanı ile bütünleşik PV sistem uygulaması ve çatıda PV sistem uygulaması yapılmıştır. Binanın enerji performansının değerlendirilmesinde energy plus tabanlı bir simülasyon programı kullanılmıştır.