Sermaye Piyasaları Altyapısı Oluşturulmadan Yapılan Bir Halka Arz Denemesi: HASTAŞ Vakası


Aslan M.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.İşletme Tarihi Özel Sayısı, pp.139-164, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Business Source Elite, Business Source Premier
  • Page Numbers: pp.139-164
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

There has been an increase in the number of private sector enterprises with the swift towards liberal economic policies in Turkey from the 1950s.  Thus, a demand for capital came into agenda during the same years. Private sector enterprises began to discover capital markets after the 1960s. However, there have been some abuses because of the lack of capital markets legal and corporate infrastructures.

This study focuses on the initial public offering stages of Hastaş Corporation to understand the background of the events and evaluate its effects towards the development of capital markets in Turkey.

Türkiye’de 1950’lerden itibaren liberal iktisat politikalarına geçişle birlikte özel sektör firmalarının sayılarında hızlı bir artış yaşanmaya başlamış ve sonrasında ise bu firmaların sermaye ihtiyaçları gündeme gelmiştir. 1960’lardan sonra özel sektör kuruluşları sermaye piyasalarını keşfetmeye başlamış, ancak sermaye piyasalarının yasal ve kurumsal altyapısı henüz oluşturulmadığından piyasada bir kısım suiistimaller yaşanmıştır.

Çalışmada sermaye piyasalarındaki boşluktan yararlanarak halka hisse senedi arz eden HASTAŞ A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının hisse senedi arzları incelenmeye çalışılarak farklı boyutları ve yaşanan sürecin sermaye piyasalarına etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.