Kuzey Anadolu Fayı Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçme Tekniği ile Araştırılması


ÖZENER H., GARAGON DOĞRU A., TURGUT B., YILMAZ O., ERGİNTAV S., ÇAKMAK R., ...More

TMMOB Haritave Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 28 March - 01 April 2005, vol.2, pp.290-298

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.290-298