İki Boyutlu Benzerlik Dönüşümünde Her İki Sistem Koordinatlarının Varyans Bileşenlerinin Kestirimi


AYDIN C. , Uygur S. Ö.

HKMO-Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Hitit Üniversitesi, Çorum, 15-17 Ekim, 01 Ekim 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri