A New Hydrotherapy Exercise Device’s Conceptual Design with Systematical Design Approach


Creative Commons License

Azeloğlu C. O., Alper E.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.7, no.2, pp.291-302, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today, many fitness devices are used for doing physical exercises as a result of inactive life. These devices usually focus on fundamentally working of a muscle or muscle group. For this purpose hydrotherapy which is physical exercise in water is presented as an alternative exercise and these fitness devices are designed accordingly to that. However, sports equipment with hydrotherapy exercise usually aims to operate a single muscle or muscle group, like other devices, and it is seen that only a few basic types have been designed until today. In this study, a new hydrotherapy exercise device was designed conceptual with systematic design methodology. The product is designed to be able to operate more than one muscle group at the same time and be used for physical therapy. In the study, systematic design methodology steps were applied respectively to achieve optimum design idea. The aim of designed hydrotherapy exercise equipment provides to users and therapy centers a fitness opportunity for working many muscle group at the same time without needing a pool. 

Çağımızdaki hareketsiz yaşamın bir sonucu olarak günümüzde fiziksel egzersizler yapabilmek için birçok spor aleti kullanılmaktadır. Bu aletler temel olarak bir kas ya da kas grubunun çalıştırılmasına odaklanır ve bu prensibe göre tasarlanırlar. Bu amaçla su içerisinde yapılan egzersizler yani hidroterapi de, alternatif bir egzersiz olarak sunulmakta ve buna uygun spor aletleri tasarlanmaktadır. Ancak hidroterapi egzersizi yapılan spor aletleri, diğer aletler gibi genellikle tek bir kas ya da kas grubunun çalıştırılmasını hedeflemektedir ve bugüne kadar sadece temel birkaç tipte tasarlandığı görülmektedir. Bu çalışmada hidroterapi amaçlı yeni bir egzersiz aletinin sistematik konstrüksiyon yaklaşımı ile kavramsal tasarımı yapılmıştır. Tasarımı yapılan ürün diğerlerinden farklı olarak aynı anda birden fazla kas grubunu çalıştırabilecek ve fizik tedavi amacıyla da kullanılabilecektir. Çalışmada sistematik konstrüksiyon aşamaları sırasıyla uygulanarak sonuçta optimum tasarım fikrine ulaşılmıştır. Tasarlanan hidroterapi egzersiz aleti kullanıcılara ve bu hizmeti veren merkezlere bir havuza gereksinimleri olmadan aynı anda birçok kas grubunu çalıştıracak ve gerektiğinde fizik tedavi amacıyla da kullanılabilecek bir spor imkânı sağlamaktadır.