PİEZOELEKTRİK SANDVİÇ DİKDÖRTGEN KALIN PLAĞIN DELAMİNASYON BURKULMA MODUNA ÇEŞİTLİ GEOMETRİK VE MALZEME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ


Creative Commons License

AYLIKCI F., YAHNİOĞLU N.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.109-120, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, tabakalar arasında birbirine paralel ve özdeş kenar çatlaklar veya iç çatlaklar içeren PZT/Metal/PZT sandviç dikdörtgen kalın plağın, çatlaklar doğrultusunda karşılıklı iki kenarından etki eden tek eksenli statik basınç kuvveti etkisinde, plağın delaminasyon burkulma problemleri, ele alınan sınır ve temas koşulları çerçevesinde incelenmiştir. Ele alınan problemler, üç boyutlu elektro-elastisite teorisinin kesin denklemleri ile parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde matematiksel olarak modellenmiş ve üç boyutlu sonlu elemanlar modellemesi yardımıyla sayısal olarak çözülmüştür. Bu PZT/Metal/PZT sandviç dikdörtgen kalın plağa ait kritik delaminasyon burkulma kuvvetinin belirlenmesinde “küçük başlangıç eğinti kriteri” [1] kullanılmıştır. İncelemelerde, plağın farklı delaminasyon burkulma modlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ele alınan sandviç dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulma mod değişimlerine, plağa ait çeşitli geometrik ve malzeme parametreleri ile elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı etkileri belirlenmeye çalışılacaktır.