Veri Madenciliği Teknikleri ile Böbrek Nakli Geçirmiş Hastalarda Koroner Arter Kalsifikasyonunun İncelenmesi


ALBAYRAK S.

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi TIPTEKNO2011, 01 Ekim 2011