Etkileşimli Çoklu Tuzak Modelinin (IMTS) Bazı Standart Dozimetre Kristallerine Uygulanması ve Tuzak Seviye Parametrelerinin Hesaplanması


Uzun E., Yıldız Yarar Y.

TFD-28 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.639

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.639
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada etkileşimli çoklu tuzak modelinin nümerik çözümleri, bazı standart termolüminesans detektör kristallerinin deneysel sonuçları ile kıyaslanmış ve deney sonuçlarının bu model ile açıklanabilirliği araştırılmıştır. MCP-100, MYS-N, MTS-7, MTS-100 ve MCP-N standart termolüminesans detektör kristalleri; 400C sıcaklıkta 60s süre ile tavlanmış, oda sıcaklığına kadar soğutulmuş ve Sr-90 beta radyasyon kaynağı ile ışınlanmışlardır. Ardından ışıma eğrileri deneysel olarak elde edilmiş ve bilgisayarlı ışıma eğrisi açma (CGCD) tekniği kullanılarak tuzak parametreleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçların literatür ile uyum içerisinde olduğu görülmüştür. Deneysel tuzak parametreleri girdi olarak kullanılarak etkileşimli çoklu tuzak modeli bir bilgisayar kodu yardımı ile nümerik olarak çözümlenmiştir. Etkileşimli çoklu tuzak modelinin nümerik çözümlerinin deneysel olarak elde edilen ışıma eğrileri ile uyum içerisinde olduğu ve bu kristallerin termolüminesans ışıma karakteristiklerinin IMTS modeli ile açıklanabileceği gösterilmiştir