Boş Zaman Eğilim ve Rekreasyonel Gereksinimlerin Nüfus Özelliklerine Göre Değişim ve Farklılıklarının Çanakkale Kenti Örneğinde İrdelenmesi


Creative Commons License

Ayaşlıgil T., Arif K.

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, vol.55, no.1, pp.47-66, 2005 (Peer-Reviewed Journal)