A Digital Material Development Recommendation for Turkish Music Instruments: The Case of Kemençe Learning


Creative Commons License

Eruzun Özel A.

Darulfunun İlahiyat (Eski Adı: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), vol.29, no.1, pp.109-130, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The rapid development of technology and the inevitability of its use has become a necessity for advancements in the sciences and arts. The possibilities provided by the computer age in education sciences allow individuals to learn independently with regards to their teachers. In our rapidly developing world, instrumental methods, published as fascicules, have gradually shifted their place to technology-based training methods. By using various educational paths such as CD, VCD, DVD, and Internet as digital teaching materials, auxiliary resources can be created. In this study, prepared by taking advantage of digital technology of Turkish music instrument methods, the adequacy of the individual instrument training applied in Turkey was examined. Considering the obtained data and impressions, the development of supplementary materials for kemençe education is suggested to enable easy and beneficial learning. Therefore to improve kemençe education, the development of DVDs as a learning material is proposed.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanımının kaçınılmazlığı, bilimde ve sanatta ilerlemenin bir gereği olmuştur. Eğitim biliminde bilgisayar çağının getirdiği olanaklar, bireylerin öğreticilerinin ışığında kendi kendilerine de öğrenmelerine imkân tanımaktadır. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda fasiküller halinde yayınlanan çalgı metotları, yerini giderek teknoloji ile beslenmiş̧ eğitim yöntemlerine bırakmaya başlamıştır. Dijital öğretim materyalleri adı altında yer alan CD, VCD, DVD, internet gibi çeşitli eğitim yolları kullanılarak, yardımcı nitelikte kaynaklar oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada, bilişim teknolojilerinden yararlanarak hazırlanmış Türk Makam Müziği çalgı metotlarından hareketle, Türkiye’de bu yol ile uygulanan bireysel çalgı eğitiminin yeterlilik düzeyi incelenmiştir. Elde edilen veriler ve izlenimler ışığında, kemençe için kullanımı kolay ve yararlı bir sonuca varılabilecek yardımcı nitelikte bir materyal geliştirilmesi sorgulanmıştır. Sonuçta, kemençe eğitimine katkıda bulunabilecek bir DVD hazırlanabileceği fikrine varılmıştır.