Simultaneous Determination of Synthetic Dyes in Tablets with the Use of Double Divisor-Ratio Spectra Derivative and Ratio Spectra-Zero Crossing Methods


Tarhan M., DÜLGER KUTLU Ö. , Üstün Özgür M.

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri