Re Thinking Loft Buildings in the Scope of Housing Production in Turkey


Creative Commons License

HIZLI N. , MIZRAK B.

MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, cilt.10, ss.479-493, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Cilt numarası: 10 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.5505/megaron.2015.04127
  • Dergi Adı: MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.479-493

Özet

Hızlı kentleşmenin olduğu bir çağda, konutların, şehirlerin artan ve değişen ihtiyaçlarına nasıl cevap vereceği keşfedilmesi gereken önemli bir sorun olmaktadır. Bu bildiri, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek açısından loft binaların konut üretimindeki yerini yeniden düşünmeyi ve loft binaları ‘uyumluluk, değişebilirlik ve esneklik’ kavramlarını da içinde barındıran ‘açık yapı’ konsepti üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, ilgili yazın taranmış ve üçü yurtiçi, üçü yurtdışından olmak üzere altı örnek analiz edilmiştir. Biri, örnek loft binamızın tasarım ekibinden, bir diğeri de kullanıcısı olmak üzere iki kişi ile röportaj yapılmıştır. Çalışma göstermiştir ki, loft binalar yüksek duvarları ve iç mekânı bölmeyen taşıyıcı sistemleriyle açık yapı konseptinin temel özelliklerini içinde barındırırken, cephedeki kısıtlamalardan dolayı konseptten ayrılmaktadır. Açık yapı karakteristiği ile Türkiye’nin gelecekteki konut üretiminde önemli bir rol oynamaktadır.

In an age of rapid urbanization, the question of how housing should respond to increasing, changing demands of cities has become crucial. The aim of the present study was to re-envision
the role of the loft building in housing production in Turkey in terms of responding to those needs, and to discuss loft buildings within the context of an open building–embodying adaptability, variability, and flexibility. To do so, literature was
reviewed, and six examples, three national and three international, were analyzed. Two interviews were conducted, one with a member of a design team, and one with a user of loft examples. The study demonstrates that loft buildings embody
the fundamentals of the open building concept, with high ceilings and structural systems that provide interior space without division, but which diverge from the concept due to restrictions in their facades. It also suggests that lofts can play
a remarkable role in future Turkish housing production due to these open building characteristics.