Anod Fırını Curuflarının Pirometalurjik Metodlarla Değerlendirilmesi


SARIDEDE M. N. , Çizmecioğlu Z.

6. Denizli Malzeme Sempozyumu, 01 Nisan 1995