ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA


İBRAHİMAĞAOĞLU Ö., CAN E.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.181-205, 2017 (Peer-Reviewed Journal)