Bor Atıklarının İnşaat Tuğlası Üretiminde Kullanılması


PİŞKİN S.

8. Ulusal Kil Sempozyumu, 01 Eylül 1997