Sulu Çözeltilerden Sepiolitle Kobalt Uzaklaştırılması


KOCAOBA S. , Akyüz T.

18. Ulusal Kimya Kongresi