Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Milli Kimlik İnşasında Kültür Varlıklarının Etkisi


Creative Commons License

Karakoç E., Utkuluer Yıldırım H.

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.16, no.31, pp.31-51, 2021 (Peer-Reviewed Journal)