Boru Reaktörde Sentezlenen Vinil Asetat-ko-Butil Akrilat Lateksleri Üzerine Monomer Oranının Etkisi


TURHAN K. , SARAÇ A. , YILDIRIM H.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 01 Eylül 2005

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri