Çok Amaçlı Salonlarda Akustik Tasarım ve Bir Örnek Uygulama


AKDAĞ N. , Şerefhanoğlu Sözen M.

Türk Akustik Derneği, 01 Ekim 2015