Sulu Titanyum Dioksit Suspansiyonlarında Ftalik Asidin Fotokatalitik Degradasyonu


ÇINAR Z. H.

XI. Ulusal Kimya Kongresi, s.384, 16-20 Haziran, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 01 Haziran 1997