Turkish and Uzbek Homonymic Word Comparison


Creative Commons License

Merhan A.

ATATURK UNIVERSITESI. TURKIYAT ARASTIRMALARI ENSTITUSU DERGISI, vol.1, no.47, pp.1-15, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Although it is generally easy to learn relative languages sometimes it becomes difficult due to simple reasons. Knowing phonetic and morphologic changes contribute to ease learning while knowing lexic, semantics and syntax properties strengthens learning and eases talking. In the article prepared according to this understanding, the high quantity of homonymic words between Turkey Turkish (which is in southwest group among Turkic languages) and Uzbek (in southeast group) is emphasized and some of these are put to lexic comparison. These kind of words are examined under three groups: in very different meanings, only in public language and connotation in dictionaries.

Akraba dillerin öğrenimi genel olarak kolay olmasına rağmen bazen basit nedenlerden güçleşmektedir. Bunlardan fonetik ve morfolojik değişimlerin bilinmesi öğrenmeyi kolaylaştırmaya kısmi katkı sunarken leksik, semantik ve sentaks özelliklerinin bilinmesi öğrenmeyi pekiştirmekte ve konuşmayı kolaylaştırmaktadır. Bu genel anlayış esasında hazırlanan bu makalede yeni Türk yazı dillerinden güneybatı grubundaki Türkiye Türkçesi ile güneydoğu grubundaki Özbekçede görülen eş sesli sözcüklerin fazlalığına dikkat çekilmekte ve bunlardan bir kısmı leksik karşılaştırmaya tabi tutulmaktadır. Bu türden sözcükler çok farklı anlamda, sadece halk ağızlarında yaşanan ve sözlüklerde yan anlamda olmak üzere üç farklı grup içinde incelenmektedir.